โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ขอเชิญร่วมทำบุญ โดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษา

ขอเชิญอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ จากชมรมหัตถกรรม

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาขอเชิญอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากงานจักสาน ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน ชมรมวิ... อ่านต่อ

อิ่มท้องพร้อมอิ่มบุญ

ขอเชิญอุดหนุนคุ๊กกี้อิ่มบุญ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนชมรมทักษะอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีรายได... อ่านต่อ