โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ ม.3-6กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ career day เป็นกิจกรรมแนะแนวอาชีพต่างๆให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 กิจกรรมครั้งนี้จะมีนักเรียนชั้น ม.4 ทั้งหมดเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยจะแบ่งการทำงานเป็นฝ่ายๆ และจะมีพี่ต้นแบบจากอาชีพต่างๆ ในครั้งนี้มีพี่ต้นแบบอาชีพตำรวจ นักวิชาการสาธารณสุข ออแกไนซ์เซอร์ ครีเอทีฟ วิศวกรโยธา วิศวกรหุ่นยนต์ นักแปล ล่าม ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สถาปนิก และ ยูทูปเบอร์ มาให้ความรู้กับนักเรียนตามความสนใจในแต่ละสายอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับอาชีพต่างๆ ที่ตนเองสนใจ และยังเป็นการช่วยนักเรียนในการวางแผนการเรียนในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ #มูลนิธิพุทธรักษา เป็นอย่างสูงที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับลูกๆ ธรรมจารินี ขอบคุณวิทยากร ขอบคุณพี่ต้นแบบที่ใจดี สละเวลามาให้ความรู้กับเด็กๆ นะคะ