โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ข่าวสารและกิจกรรม

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ... อ่านต่อ

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ ม.3-6

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ career day เป็นกิจกรรมแนะแนวอาชีพต่างๆให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ... อ่านต่อ

4th MCU Contest

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดใน... อ่านต่อ

รับโล่ประทาน

นักเรียนคนเก่งเข้ารับโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จา... อ่านต่อ

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาและนักเรียนคนเก่งกับการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพ... อ่านต่อ

การแข่งขันความจำ

ผลการแข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นเยาวชนอายุ 12-17 ปี รางวัลชนะเลิศ นางสาวอารียา แส... อ่านต่อ

ผู้บริหารธรรมจารินีวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา คุณแม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย แล... อ่านต่อ

รางวัลอันทรงเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา กับรางวัลอันทรงเกียรติ รางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หม... อ่านต่อ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รร.ปากท่อพิทยาคม

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับจ... อ่านต่อ

นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ YES

ขอขอบคุณมูลนิธิพุทธรักษาที่ให้การสนับสนุนลูกสาวธรรมจารินีคนเก่งได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนทางภาษา... อ่านต่อ

การแข่งขันกรีฑาจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึก... อ่านต่อ

ธรรมจารินีววิทยา

วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ผู้ได้รับรางวัลชนะ... อ่านต่อ

รับโล่รางวัล

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนพานักเรียนเข้าเฝ้ารับโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค... อ่านต่อ

แห่เทียนพรรษา

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบ... อ่านต่อ

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง กับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา... อ่านต่อ

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง กับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา... อ่านต่อ

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนได้พานักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย... อ่านต่อ

คนเก่งธรรมจารินีวิทยา

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้รับคัดเลือกไปแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญ... อ่านต่อ

รางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ปี 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสตรีสากล(International Women’s Day) ผู้อำนวยการโรงเรียนธรร... อ่านต่อ

คนเก่งธรรมจารินีวิทยา

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์... อ่านต่อ

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

เนื่องในวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนขึ้น นำโด... อ่านต่อ

พิธีเปิดโรงเรียนธนาคารธรรมจารินีวิทยา

โรงเรียนธนาคารธรรมจารินีวิทยาเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 และเปิดธนาคารอย่าง... อ่านต่อ

ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ และอาหารสำเร็จรูป

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้พานักเรียน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ และอาห... อ่านต่อ

ค่ายภาษาอังกฤษ ม.4-6

ค่ายภาษาอังกฤษ จัดขึ้นเพื่อที่จะให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ มั่นใจในตัวเอง เน... อ่านต่อ

จิตอาสาโรงเรียนสีวะรา

โรงเรียนได้พานักเรียนไปทำกิจกรรมจิตอาสา ทำอาหารและแนะแนวการศึกษาต่อให้กับเพื่อนๆ นักเรียนท... อ่านต่อ

จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์

คณะครูพานักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ให้นักเรียนช่วยกันเก็บ... อ่านต่อ

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวิ... อ่านต่อ

จิตอาสาปลูกปะการัง

ทางโรงเรียนได้พานักเรียนจิตอาสาไปทำกิจกรรมปลูกปะการัง การศึกษาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาต... อ่านต่อ

ธรรมจารินีรวมพลังน้อมถวายรัชกาลที่ ๙

วันที่ 22 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนจัดกิจกรรมธรรมจารินีรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด... อ่านต่อ

ทักษะอาชีพ กระเป๋าเดคูพาจ

เด็กๆ ฝึกทำกระเป๋าเดคูพาจ ทำตั้งแต่สานตะกร้าเองจนสำเร็จเป็นชิ้นงานสวยๆ เด็กๆ มีความตั้งใจเ... อ่านต่อ

ทักษะอาชีพ ซาลาเปา

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้กลับบ้าน ทางโรงเรียนจึงได้นำผู้เชี่ยวชาญอ... อ่านต่อ

โครงการกุ้งซู่ซ่า อนุบาล 1/1

ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมนิทรรศการในแต่ละห้องเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง... อ่านต่อ

งานศิลปฯ ระดับเครือข่ายที่ 4

ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี... อ่านต่อ

ทัศนศึกษา ป.1-3

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือการศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 เป็นก... อ่านต่อ

ความจำ และ Mind map ชิงแชมป์ประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ความจำและการ... อ่านต่อ

โครงการปฏิบัติธรรม บวชหมู่แม่ชี-เนกขัมจารินี และเดินธรรมยาตรา

โครงการปฏิบัติธรรม บวชหมู่แม่ชี -เนกขัมจารินี และเดินธรรมยาตราเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใ... อ่านต่อ

พุทธรักษาเกมส์ 2016

กิจกรรมกีฬาสีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 10สิงหาคม 2559 ได้รับความร่วม... อ่านต่อ

แห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการ... อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายภาษาจีน

กิจกรรมค่ายภาษาจีนเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะและความสามารถด้านภาษาจีนอย... อ่านต่อ

อบรมศิลปะการป้องกันตัวเบื้องต้น

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ต้องขอขอบคุณ พ.อ.หญิง กนกวรรณ ศรีไชยะ และคณะครูฝึกทุกท่าน ที่ท่านส... อ่านต่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study : IS )

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่่านมามีการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย ในหัวข้อ... อ่านต่อ

อบรมเทคนิคการพูด

อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ มาให้ความรู้กับนักเรียนธรรมจารินีวิทยาในเรื่องของเทคนิคการ... อ่านต่อ

ชมรมจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้นำนักเรียนชมรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าชายเลน ที่ ต.คลองโคน จ.สมุทรสมคร... อ่านต่อ

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ม.2-3

กิจกรรมอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ตามนโยบายของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อ... อ่านต่อ

TJV got talent

เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของนักเรียน เสริมสร้างความสามัคคีใน... อ่านต่อ

วันไหว้ครู

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถ... อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน makro สาขาราชบุรี

คุณครูและนักเรียนร้านอาหารอิ่มบุญได้ไปศึกษาดูงานที่แม็คโครราชบุรีเพื่อนำความรู้มาพัฒนาร้าน... อ่านต่อ

English camp M.1-3

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต... อ่านต่อ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดนตรี-นาฏศิลป์

กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดนตรี-นาฏศิลป์ เป็นกิจกรรมนอกเวลาเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มี... อ่านต่อ

สอบทุน YES

วันที่ 26 พ.ค. 2559 ทางโรงเรียนได้พานักเรียนไปสอบคัดเลือกทุน YES โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้... อ่านต่อ

อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กที่มีภาวะอ้วนลงพุง

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้พานักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการปรับ... อ่านต่อ

ร่วมสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อุดหนุนคุ๊กกี้อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มบุญ

... อ่านต่อ