โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย

ช่องทางการบริจาค

บริจาคทางไปรษณีย์โดยธนาณัติสั่งจ่าย

ปณ. ปากท่อ ในนามมูลนิธิธรรมจารินีวิทยา 84 หมู่ 2 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

บริจาคผ่านธนาคาร

เช็คสั่งจ่ายในนามมูลนิธิธรรมจารินีวิทยา หรือโอนเงินเข้า

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากท่อ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีมูลนิธิ ธรรมจารินีวิทยา เลขที่บัญชี 721-1-10629-8

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสามแยกวังมะนาว บัญชีออมทรัพย์ ชื่อมูลนิธิ ธรรมจารินีวิทยา เลขที่บัญชี 567-0-08770-8

บริจาคผ่านเคาเตอร์เซอร์วิสที่ 7-ELEVEN ทุกสาขาโดยแจ้งชื่อมูลนิธิธรรมจารินีวิทยา


บริจาคออนไลน์

ข้อมูลผู้บริจาค

เลือกกิจกรรมที่จะบริจาค

จำนวนเงินที่บริจาค :

฿

บริจาคผ่านทาง

*****ผู้บริจาคสามารถส่งหลักฐานการบริจาคมายังโทรสารหมายเลข 032-282684 , Email: thainuns@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
032-281058 ,032-282222, 032-282781 ,มือถือ 089-7448665, 086-0208027 ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปหักค่าลดหย่อนภาษีได้*******

ขอบคุณสำหรับทุกความช่วยเหลือค่ะ