โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

โรงเรียนธรรมจารินี สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่แม่ชี
และเยาวสตรี เพื่อพัฒนาเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บริหารธรรมจารินีวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา คุณแม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย และท่านผู้จัดการโรงเรียนอาจารย์ชาคริยา พินิจรัตนอนันต์ (อ.หญิง)เนื่องในโอกาสได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษาจาก Maharishi University of Management (MUM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 28สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาค่ะ

อ่านต่อ >>

รางวัลอันทรงเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา กับรางวัลอันทรงเกียรติ รางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษาได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี นักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ และกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนวิมลเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความเมตตาโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาเจ้าค่ะ

อ่านต่อ >>

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รร.ปากท่อพิทยาคม

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ทางผู้จัดได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และจัดประกวดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น วาดภาพ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โครงงาน ร้องเพลงลูกทุ่ง ฯ ซึ่งทางโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาก็ได้พานักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ และเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้วย ได้รับรางวัลดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับสอง ระดับ ม.ต้น และชมเชยระดับ ม.ปลาย การแสดงทางวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมและม.ต้น รองชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย ชนะเลิศร้องเพลงลูกทุ่ง ญ ระดับ ม.ต้น

อ่านต่อ >>

การรับบริจาค ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

สมทบทุนจัดสร้างอาคารเรียนตามกำลังศรัทธา

โครงการพ่อ – แม่อุปถัมภ์ ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ 1 คน 600 บาทต่อเดือน

เจ้าภาพอาหารกลางวัน 15,000 บาทต่อวัน หรือตามกำลังศรัทธา

สนับสนุนการจัดการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียน ของใช้นักเรียน ตามกำลังศรัทธา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

032-281058, 032-282222, 032-282781

มือถือ 089-7448665, 086-0208027

>> ดูรายละเอียดการรับบริจาค