โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

โรงเรียนธรรมจารินี สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่แม่ชี
และเยาวสตรี เพื่อพัฒนาเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

คนเก่งธรรมจารินีวิทยา

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้รับคัดเลือกไปแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รอบระดับประเทศ ณ วัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพมหานคร วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานระดับมัธยมศึกษา และรางวัลโล่พระราชทานชมเชยระดับประถมศึกษา และในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รอบระดับประเทศ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา

อ่านต่อ >>

รางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ปี 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสตรีสากล(International Women’s Day) ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา คุณแม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย ได้เข้ารับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 จัดโดย สมาคมภิกขุนีแห่งโลก เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแด่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ต่อสังคม ต่อโลกใบนี้ และเปรียบเสมือน “แม่ ผู้มีแต่ให้” ผู้ซึ่งอุทิศตน ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อสังคมอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ทั้งปวง

อ่านต่อ >>

คนเก่งธรรมจารินีวิทยา

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่บูชาพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จัดโดยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา 1. เด็กหญิงเบญจา อินทรักษา 2. เด็กหญิงชวัลรัตน์ ทองเนียม 3. เด็กหญิงสุพัตรา สุขสิงห์ 4. เด็กหญิงณัฐริกา อ้อมแก้ว 5. เด็กหญิงวรรธนภรณ์ ชนะคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา 1. นางสาวขวัญชีวา เกษะ 2. นางสาวอาทิตยา ชัชวาลย์ 3. นางสาวสุภาวรรณ เตียวสกุล 4. นางสาวอภิรดา รัศมี 5. เด็กหญิงนาธิดา ปูเล็ก

อ่านต่อ >>

การรับบริจาค ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

สมทบทุนจัดสร้างอาคารเรียนตามกำลังศรัทธา

โครงการพ่อ – แม่อุปถัมภ์ ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ 1 คน 600 บาทต่อเดือน

เจ้าภาพอาหารกลางวัน 15,000 บาทต่อวัน หรือตามกำลังศรัทธา

สนับสนุนการจัดการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียน ของใช้นักเรียน ตามกำลังศรัทธา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

032-281058, 032-282222, 032-282781

มือถือ 089-7448665, 086-0208027

>> ดูรายละเอียดการรับบริจาค